BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Không phải cứ có tiền là được tham gia bảo hiểm nhân thọ

09:03 15-01-2020

“Cứ có tiền là có tất cả!”, nhận định này có thể là đúng khi nhu cầu được đo bằng vật chất, nhưng chắc chắn là sai khi nhu cầu của con người là cần được bảo vệ toàn diện trước những rủi ro bằng cách tham gia bảo hiểm nhân thọ.