BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Cuộc sống ngày càng hiện đại thì càng cần bảo hiểm nhân thọ

11:54 04-01-2020

Đánh giá về tốc độ tăng trưởng của thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam trong thời gian qua, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Gíam sát bảo hiểm cho biết, sau hơn 20 năm hình thành và phát triển, thị trường bảo hiểm nhân thọ đã có những bước phát triển rất mạnh mẽ, đóng góp lớn vào sự phát triển chung của thị trường bảo hiểm Việt Nam.