BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Biểu phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô 2020

12:00 27-02-2020

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe ô tô là loại bảo hiểm bắt buộc mà bất cứ chủ xe nào cũng cần phải có khi tham gia lưu thông trên đường. Nếu chủ quan không tham gia bảo hiểm, ngoài việc đã làm trái quy định của pháp luật thì khi chẳng may xảy ra sự cố, chủ xe sẽ không được bảo vệ, gây ra thiệt hại rất lớn.