BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Bảo hiểm trực tuyến, xu hướng bảo hiểm của tương lai

08:40 25-03-2019

Bảo hiểm phi nhân thọ (bảo hiểm xe ô tô, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm du lịch,...) không phải là một khái niệm mới mẻ ở Việt Nam, tuy nhiên bảo hiểm trực tuyến lại làm rất nhiều người bối rối khi nhắc đến. Thủ tục gồm những gì? Làm sao để thanh toán? Khách hàng cần chuẩn bị gì?