BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Chăm sóc khách hàng sau khi bán bảo hiểm nhân thọ

10:00 05-02-2020

Không giống như những sản phẩm, hàng hoá thông thường, việc sử dụng các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là sự liên kết chặt chẽ giữa đơn vị cung cấp bảo hiểm và khách hàng một cách lâu dài khi mọi sự kiện bảo hiểm phát sinh. Do vậy, việc chăm sóc khách hàng sau khi bán là nghĩa vụ và trách nhiệm phải được ưu tiên hàng đầu của công ty bảo hiểm nhân thọ.