BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Đã bị bệnh rồi có được tham gia bảo hiểm nhân thọ hay không?

10:00 03-02-2020

Nhu cầu tham gia bảo hiểm nhân thọ của người Việt ngày càng tăng cao. Dù nhu cầu là vậy nhưng không phải đối tượng nào cũng đáp ứng được điều kiện và yêu cầu để được tham gia bảo hiểm. Một trong những điểm loại trừ bảo hiểm đó là bệnh tật. Nhiều khách hàng thắc mắc rằng: “Đã bị bệnh rồi có được tham gia bảo hiểm nhân thọ không?”.