BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Tại sao các chung cư, khách sạn cần phải mua bảo hiểm cháy nổ?

03:10 07-05-2019

Bảo hiểm cháy nổ Bảo Việt thực sự đang rất cần thiết đối với các cơ sở có nguy cơ, rủi ro xảy ra hỏa hoạn cao như chung cư, khách sạn, nhà 5 tầng,...

Gần 540 chung cư ở Hà Nội chưa mua bảo hiểm cháy nổ

08:45 22-04-2018

Theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP,chung cư cao tầng nằm trong số các công trình có nguy hiểm về cháy nổ phải thực hiện mua bảo hiểm cháy nổ