BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Một số nguyên nhân làm mất hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

12:00 13-02-2020

Việc mất hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hoàn toàn có thể xảy ra trong quá trình khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ. Mất hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đồng nghĩa với việc khách hàng sẽ bị mất đi các quyền lợi trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà đáng nhẽ khách hàng sẽ được hưởng. Vậy đâu là nguyên nhân làm mất hiệu lực hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, quý khách hàng hãy cùng IBAOHIEM tìm hiểu các nguyên nhân bằng bài viết sau đây: