BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Thư cảm ơn khách hàng gói Bảo Việt Intercare

07:56 06-08-2018

Bảo hiểm Bảo Việt cám ơn quý khách hàng đã quan tâm, tin tưởng sử dụng gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp - Bảo Việt Intercare. Sau đây là thư cảm ơn của TGĐ TCT Bảo Hiểm Bảo Việt