BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Một số lưu ý “vàng” khi đi làm trợ cấp thất nghiệp 2018

02:47 21-12-2018

Bảo hiểm thất nghiệp không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với người lao động mà còn là giải pháp hiệu quả cho doanh nghiệp khi sử dụng nguồn nhân lực, là chính sách giúp ổn định xã hội của nhà nước.