BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

60 tuổi có được tham gia bảo hiểm nhân thọ hay không?

15:00 03-02-2020

“60 tuổi có được tham gia bảo hiểm nhân thọ hay không?”, là một trong số nhiều câu hỏi mà chúng tôi nhận được từ phản hồi khách hàng. Nhìn chung, các sản phẩm nhân thọ hiện nay giới hạn độ tuổi là từ 0 đến 65 tuổi. Vậy nên, xác suất mà khách hàng 60 tuổi được tham gia bảo hiểm nhân thọ là khá lớn.