BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Sẽ ra sao nếu tôi tham gia bảo hiểm nhân thọ sai thời điểm

11:08 06-02-2020

Có nhiều trường hợp, đến khi phát sinh các rủi ro, đặc biệt là rủi ro về bệnh tật, tai nạn,… thì con người mới tham gia bảo hiểm nhân thọ. Đây là một trong sai lầm trong việc lựa chọn thời điểm tham gia bảo hiểm dẫn đến rất nhiều thiệt thòi cho chính người tham gia.