BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Gần 540 chung cư ở Hà Nội chưa mua bảo hiểm cháy nổ

08:45 22-04-2018

Theo Nghị định số 23/2018/NĐ-CP,chung cư cao tầng nằm trong số các công trình có nguy hiểm về cháy nổ phải thực hiện mua bảo hiểm cháy nổ