BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Có nên mua kèm sản phẩm bổ trợ khi tham gia bảo hiểm nhân thọ hay không?

10:09 16-01-2020

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, người tham gia bảo hiểm ngoài có quyền được hưởng quyền lợi trong hợp đồng chính mà còn có quyền mua thêm các sản phẩm bổ trợ (sản phẩm phụ). Vì thế, câu hỏi được nhiều khách hàng đặt ra là: “Sản phẩm bổ trợ có tốt không?” và “Có nên mua kèm sản phẩm bổ trợ khi tham gia bảo hiểm nhân thọ hay không?”.