BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Khi yêu cầu bồi thường, Người được bảo hiểm và/hoặc Người thừa kế hợp pháp phải gửi cho BẢOVIỆT các giấy tờ sau đây bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt trong vòng 1 năm từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm hoặc thông báo cho Bảo Việt trong vòng 60 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm điều trị ổn định /hoặc xuất viện/hoặc tử vong:

1/ Giấy yêu cầu bồi thường (theo mẫu của BẢOVIỆT) phải do chính Người được bảo hiểm hoặc Người yêu cầu bồi thường là người thừa kế/người thụ hưởng/người được chỉ định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm/Người được ủy quyền hợp pháp của NĐBH kê khai và ký tên (trừ trường hợp trẻ em do bố mẹ/Người giám hộ hợp pháp kê khai). Với trường hợp tham gia công ty cần có chữ ký và con dấu của công ty đứng tên Chủ hợp đồng bảo hiểm (trừ khi có thỏa thuận khác

2/ Trường hợp tai nạn:

a/ Tai nạn sinh hoạt: Trong mọi trường hợp, Người được bảo hiểm cần có tường trình tóm tắt về tai nạn sinh hoạt, không yêu cầu xác nhận của công ty/ tổ chức

b/ Tai nạn lao động: Trong mọi trường hợp, Người được bảo hiểm cần có xác nhận của Công ty/ tổ chức.

c/ Tai nạn giao thông không phát sinh bên thứ ba: Người được bảo hiểm phải có tường trình tai nạn, không yêu cầu xác nhận của cơ quan công an/ chính quyền địa phương (trừ trường hợp tử vong), Giấy phép lái xe trong trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn trong khi điều khiển xe cơ giới trên 50cc

Tai nạn giao thông có phát sinh bên thứ ba: Bản tường trình tai nạn theo quy định của pháp luật, hồ sơ giải quyết tai nạn của cơ quan Công an, Giấy phép lái xe trong trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn trong khi điều khiển xe cơ giới trên 50cc.

3/ Các chứng từ liên quan đến việc điều trị và chi phí y tế: đơn thuốc, sổ khám bệnh, giấy ra viện, phiếu điều trị, phiếu chỉ định xét nghiệm, kết quả xét nghiệm hoặc phiếu chụp liên quan, phiếu mổ (trong trường hợp phải mổ) và các chứng từ liên quan đến điều trị y tế. Trường hợp không cung cấp được bản chính, có thể cung cấp bản photo có xác nhận sao y của BẢOVIỆT. Trong mọi trường hợp, BẢOVIỆT có quyền yêu cầu cung cấp bản chính để kiểm tra. Chứng từ sổ khám bệnh/ đơn thuốc trên phải có dấu của cơ sở y tế điều trị trừ trường hợp có thỏa thuân khác với BẢOVIỆT . Trường hợp cơ sở y tế sử dụng hóa đơn điện tử: yêu cầu có hóa đơn chuyển đổi/hoặc chứng từ điều trị phải là bản gốc

4/ Các chứng từ liên quan đến việc chi trả chi phí y tế: hóa đơn tài chính, biên lai, phiếu thu theo quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục thuế và bảng kê chi tiết kèm theo. Các giấy tờ trên phải là bản gốc và sẽ thuộc sở hữu của BẢOVIỆT sau khi khiếu nại đã được giải quyết. Hóa đơn mua thuốc/điểu trị phải được xuất trong vòng 30 ngày kể từ ngày kê đơn thuốc/điều trị và thể hiện số lượng thuốc đúng theo đơn thuốc bác sỹ điều trị. Bảo hiểm Bảo hiểm không chấp nhận các phiếu thu/biên lai bán lẻ cộng gộp cho mỗi hồ sơ yêu cầu bồi thường.

5/ Trường hợp tử vong: Bản gốc hoặc bản sao có công chứng Giấy chứng tử, Giấy Xác nhận quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp Người được bảo hiểm không chỉ định Người thụ hưởng)

6/ Trường hợp khiếu nại liên quan đến “gián đoạn học tập”: Giấy chứng nhận của Bác sỹ về tình trạng mất khả năng và không thể tiếp tục khóa học do ốm bệnh hoặc tai nạn; các biên lai/ chứng từ hợp lệ từ tổ chức đào tạo nước ngoài chứng minh khoản học phí học lại hoặc học phí bị mất và số tiền ghi trên biên lai này sẽ được dùng là cơ sở giải quyết bồi thường theo qui định trong bảng quyền lợi bảo hiểm. Trường hợp người giám hộ hợp pháp/ bố/mẹ của Người được bảo hiểm tử vong yêu cầu cung cấp Giấy chứng tử và các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của BẢOVIỆT.

7/ Các chứng từ khác có liên quan phục vụ việc giải quyết bồi thường theo yêu cầu của BẢOVIỆT

Bảo-Việt-Intercare

Chi tiết về gói bảo hiểm sức khỏe – Bảo Việt Intercare tại đây: Bảo Việt Intercare

 

Liên hệ nhanh