BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Bảo hiểm kết hợp con người của Bảo Hiểm Bảo Việt đang ngày càng được nhiều cơ quan, tổ chức chọn mua cho cán bộ công nhân viên của mình. IBAOHIEM xin giới thiệu tới quý khách hàng một số thông tin cơ bản của gói bảo hiểm này:

Khái quát về bảo hiểm kết hợp con người bảo hiểm bảo việt

Điều 1: Các khái niệm

1/ Điều khoản bảo hiểm này được xây dựng trên cơ sở các Quy tắc bảo hiểm có liên quan đã được Bộ Tài chính ban hành (Quy tắc bảo hiểm tai nạn con người 24/24, Quy tắc bảo hiểm sinh mạng cá nhân, Quy tắc bảo hiểm trợ cấp nằm viện và phẫu thuật). Các khái niệm được sử dụng trong Điều khoản bảo hiểm này được hiểu theo đúng nghĩa đã được giải thích trong các Quy tắc có liên quan.

2/ Phạm vi bảo hiểm theo điều khoản bảo hiểm này chỉ có hiệu lực trong lãnh thổ Việt Nam.

Điều 2: Đối tượng bảo hiểm

1/ Bảo Việt nhận bảo hiểm cho mọi công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam từ 16 đến 65 tuồi.

2/ Không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các đối tượng sau:

a/ Những người bị bệnh thần kinh, tâm thần, phong.

b/ Những người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

c/ Những người đang trong thời gian điều trị bệnh tật, thương tật.

Điều 3: Lựa chọn điều kiện bảo hiểm

1/ Người tham gia bảo hiểm có thể lựa chọn tham gia một hay nhiều Điều kiện bảo hiểm quy định tại phần II dưới đây.

2/ Trường hợp một người được bảo hiểm đồng thời theo nhiều Giấy chứng nhận (hoặc Hợp đồng) bảo hiểm khác nhau theo Điều khoản bảo hiểm này với tổng số tiền bảo hiểm của từng điều kiện vượt quá số tiền bảo hiểm quy định cho điều kiện đó tại “Biểu phí và số tiền bảo hiểm”, BAOVIET chỉ chịu trách nhiệm thanh toán theo số tiền bảo hiểm tối đa quy định cho từng điều kiện bảo hiểm.

Điều 4: Điều kiện bảo hiểm A

1/ Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm trường hợp chết do ốm đau, bệnh tật trừ những điểm loại trừ quy định tại phần III dưới đây.

2/ Hiệu lực bảo hiểm: Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày đóng phí bảo hiểm. Đối với hợp đồng bảo hiểm tái tục liên tục mặc nhiên có hiệu lực ngay sau khi người tham gia bảo hiểm đóng phí cho kỳ tiếp theo.

3/ Quyền lợi bảo hiểm: Trường hợp Người được bảo hiểm chết thuộc phạm vi bảo hiểm, BAOVIET trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm.

Điều 5: Điều kiện bảo hiểm B

1/ Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm trường hợp chết hoặc thương tật thân thể do tai nạn trừ những điểm loại trừ quy định tại phần III dưới đây.

2/ Hiệu lực bảo hiểm: Bảo hiểm có hiệu lực ngay sau khi người tham gia bảo hiểm đóng phí bảo hiểm theo quy định.

3/ Quyền lợi của Người được bảo hiểm:

  • Trường hợp Người được bảo hiểm chết thuộc phạm vi bảo hiểm, BAOVIET trả toàn bộ số tiền bảo hiểm trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm.
  • Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, BAOVIET trả theo bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Bộ tài chính ban hành.
  • Trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, Người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó, BAOVIET sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền được trả trước đó

Điều 6: Điều kiện bảo hiểm C

1/ Phạm vi bảo hiểm: Trường hợp ốm đau, bệnh tật, thai sản phải nằm điều trị nội trú tại bệnh viện hoặc phẫu thuật trừ những trường hợp loại trừ quy định tại phần III dưới đây.

2/ Hiệu lực bảo hiểm: Bảo hiểm có hiệu lực sau thời gian chờ dưới đây kể từ ngày đóng phí bảo hiểm đầy đủ theo quy định:

  • 30 ngày đối với trường hợp ốm đau, bệnh tật.
  • 90 ngày đối với trường hợp xảy thai cần thiết phải nạo thai theo chỉ định của bác sĩ điều trị thai sản.
  • 270 ngày đối với trường hợp sinh đẻ.
  • Các Hợp đồng tái tục liên tục mặc nhiên có hiệu lực ngay sau khi người tham gia bảo hiểm đóng phí cho thời gian tiếp theo.

Quyền lợi khi mua bảo hiểm

Trường hợp Người được bảo hiểm phải nằm viện thuộc phạm vi bảo hiểm, BAOVIET trả tiền trợ cấp cho Người được bảo hiểm trong thời gian nằm điều trị như sau:

  • 10 ngày đầu tiên: Trả 0.30% số tiền bảo hiểm/ ngày.
  • 20 ngày tiếp theo: Trả 0.20% số tiền bảo hiểm/ ngày.
  • 10 ngày tiếp theo: Trả 0.15% số tiền bảo hiểm/ ngày.

Số ngày trả trợ cấp nằm viện trong năm được tính liên tục không phụ thuộc vào số lần nằm viện và tối đa không quá 60 ngày/ năm bảo hiểm. Trường hợp tham gia bảo hiểm ngắn hạn (dưới 01 năm) quyền lợi bảo hiểm nói trên sẽ được tính theo tỷ lệ giữa số tháng tham gia bảo hiểm và 12 tháng.

Trường hợp Người được bảo hiểm phải phẫu thuật thuộc phạm vi bảo hiểm, BAOVIET trả tiền trợ cấp theo bảng tỷ lệ trả tiền phẫu thuật.


1/ BIỂU PHÍ

ibaohiem xin giới thiệu tới quý khách hàng biểu phí và các lựa chọn của gói bảo hiểm này

Biểu phí Bảo hiểm kết hợp con người Bảo Việt
Biểu phí Bảo hiểm kết hợp con người Bảo Việt

MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO

1/ Quy tắc Bảo hiểm kết hợp con người

2/ Điều khoản Bảo hiểm kết hợp con người

3/ Biểu phí Bảo hiểm kết hợp con người

4/ Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm phẫu thuật

5/ Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật


bảo hiểm kết hợp con người
bảo hiểm kết hợp con người

CÁCH THỨC YÊU CẦU TƯ VẤN HOẶC THAM GIA BẢO HIỂM

Sau khi quý khách hàng đã tìm hiểu về sản phẩm và quý khách hàng cần tư vấn hoặc liên hệ mua bảo hiểm, quý khách hàng vui lòng làm theo các cách sau đây:

1/ Cách 1: Gọi điện hoặc nhắn tin đến số điện thoại hotline: 0966 490 888 – 02466 569 888 để nhân viên tư vấn và giải đáp các thắc mắc.

2/ Cách 2: Gửi email yêu cầu tới hòm thư: kinhdoanh@ibaohiem.vn nội dung yêu cầu được tư vấn hoặc giải đáp. Lưu ý: quý khách hàng vui lòng để lại số điện thoại để tư vấn viên có thể liên hệ một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.

3/ Cách 3: Gửi tin nhắn Viber hoặc zalo qua số điện thoại: 0966 490 888 với nội dung là cần hỗ trợ hoặc tư vấn.

Sau khi nhận được yêu cầu quý khách hàng tư vấn viên của ibaohiem.vn sẽ liên hệ sớm nhất để hỗ trợ quý khách hàng.

Xin chân thành cám ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm dịch vụ của chúng tôi.

Liên hệ nhanh