BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Từ ngày 1/1/2018 người lao động nước ngoài nếu đã được cấp giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cũng là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014.

bảo hiểm cho người nước ngoài

Vậy bảo hiểm y tế cho người nước ngoài có bắt buộc không?

Theo quy định của Luật bảo hiểm y tế 2014 kế thừa các quy định trước đây là việc tham gia bảo hiểm y tế đối với người lao động nước ngoài thì người lao động nước ngoài làm  việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ ba tháng trở lên ở tại Việt Nam là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành.

Người lao động nước ngoài đóng 1/3 và người sử dụng lao động đóng 2/3 theo mức đóng tối đa là 6% của số tiền lương tháng.

Dựa trên tiền lương của người lao động nước ngoài tham gia bảo hiểm y tế là mức tiền lương ghi trên hợp đồng và được tính bằng Việt Nam đồng. Nếu tiền lương ghi trong hợp đồng là ngoại tệ thì được quy đổi dựa trên tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước công bố.

Người sử dụng lao động sẽ đóng bảo hiểm y tế cho người lao động, trích tiền đóng bảo hiểm y tế từ tiền lương của người lao động để nộp cùng lúc vào quỹ bảo hiểm hàng tháng, quý hoặc nửa năm một lần với doanh nghiệp hoạt động trong ngành nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với người lao động nước ngoài là 80% chi phí khám và chữa bệnh.

Chế độ bảo hiểm xã hội cho người nước ngoài năm 2018

Người lao động nước ngoài tại Việt Nam không phải đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện theo Luật bảo hiểm xã hội 2016.

Nhưng theo quy định mới ở Luật bảo hiểm xã hội 2014, có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016 người lao động nước ngoài nếu được cấp giấy phép lao động, chứng chỉ hành nghề, giấy phép hành nghề được cấp bởi các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam thì được phép tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của pháp luật từ ngày 1/1/2018.

Mức đóng và phương thức đóng bảo hiểm xã hội

Người sử dụng lao động người nước ngoài, hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng của người lao động nước ngoài đóng bảo hiểm xã hội như sau:

– 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;

– 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Liên hệ nhanh