BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Ngày 19/6/2018, Bộ Tài chính cấp Giấy phép điều chỉnh số 79/GPĐC1/KDBH cho phép Công ty cổ phần Bảo hiểm Việt Nam Thịnh Vượng sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động với nội dung như sau:
Đổi tên “Công ty cổ phần bảo hiểm Việt Nam Thịnh Vượng” thành “Công ty cổ phần bảo hiểm OPES”
– Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần bảo hiểm OPES
– Tên tiếng Anh: OPES Insurance Company
– Tên giao dịch: Công ty cổ phần bảo hiểm OPES
– Tên viết tắt tiếng Việt: Bảo hiểm OPES
– Tên viết tắt tiếng Anh: OPES Insurance

Công ty bảo hiểm OPES

OPES là một công ty cổ phần bảo hiểm phi nhân thọ có vốn góp của cổ đông VP Bank và một số cổ đông khác. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành Nhà bảo hiểm số tiên phong và sáng tạo nhất Việt Nam, áp dụng công nghệ số, đa dạng kênh bán và phương thức làm việc agile nhằm thiết kế các sản phẩm bảo hiểm theo trải nghiệm người dùng.
Với sứ mệnh mang lại cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất chúng tôi đang tìm kiếm những nhân tài để cùng OPES phát triển và hoàn thành mục tiêu.
OPES sẽ định hướng vào việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực bảo hiểm để cung cấp những sản phẩm có độ tùy biến cao và khác biệt với thị trường.

Liên hệ nhanh