BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Khi đã tham gia bảo hiểm sức khỏe quý khách hàng sẽ được cấp một thẻ bảo lãnh màu xanh, màu vàng hoặc đen (màu của các thẻ này sẽ tùy vào việc quý khách hàng đang tham gia gói bảo hiểm nào sẽ được cấp được thẻ bảo lãnh tương ứng như vậy) và thẻ bảo lãnh sẽ được cấp sau khi quý khách hàng đóng tiền và hoàn thành các thủ tuc đầy đủ. Thẻ bảo lãnh viện phí sẽ được Bảo Hiểm Bảo Việt trả tận nơi theo yêu cầu của quý khách hàng.

thẻ bảo lãnh viện phí của bảo hiểm bảo việt


1/ Thẻ bảo lãnh viện phí màu xanh

Khi quý khách hàng nhận được thẻ bảo lãnh màu xanh này tức là quý khách hàng sẽ được bảo lãnh khi nhập viện điều trị nội trú trên 24 tiếng đối với các bệnh viện có ký thỏa thuận liên kết, hợp tác với Bảo Hiểm Bảo Việt

Mẫu thẻ bảo lãnh nội trú (màu xanh) của bảo hiểm Bảo Việt
Mẫu thẻ bảo lãnh nội trú (màu xanh) của bảo hiểm Bảo Việt

Khi quý khách hàng nhập viện sẽ trình thẻ bảo lãnh và giấy tờ tùy thân ra cho bệnh viện và bệnh viện sẽ gửi yêu cầu bảo lãnh về cho Bảo Hiểm Bảo Việt và Bảo Việt sẽ bảo lãnh theo đúng số tiền và quyền lợi quý khách hàng tham gia theo hợp đồng hoặc giấy chứng nhận.

Lưu ý:

 • Qúy khách hàng có thể phải đặt cọc theo quy định của bệnh viện
 • Bảo Việt chỉ bảo lãnh đối với các trường hợp thuộc phạm vi bảo hiểm
 • Nhập viện điều trị nội trú tức là nhập viện trên 24 tiếng và có giấy nhập viện
 • Luôn mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo lãnh khi nhập viện
 • Làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế và của nhân viên Bảo Việt (nếu có)

Các gói được cấp thẻ bảo lãnh này: Các gói bảo Việt An Gia, gói bảo hiểm sức khỏe dành cho công ty, gói bảo hiểm Intercare,….

2/ Thẻ bảo lãnh viện phí màu vàng

Khi quý khách hàng nhận được thẻ bảo lãnh màu vàng này tức là quý khách hàng sẽ được bảo lãnh khi nhập viện điều trị nội trú trên 24 tiếng và điều trị ngoại trú (đi khám) đối với các bệnh viện có ký thỏa thuận liên kết, hợp tác với Bảo Hiểm Bảo Việt

Mẫu thẻ bảo lãnh nội trú và ngoại trú (màu vàng) của bảo hiểm Bảo Việt
Mẫu thẻ bảo lãnh nội trú và ngoại trú (màu vàng) của bảo hiểm Bảo Việt

Khi quý khách hàng nhập viện sẽ trình thẻ bảo lãnh và giấy tờ tùy thân ra cho bệnh viện và bệnh viện sẽ gửi yêu cầu bảo lãnh về cho Bảo Hiểm Bảo Việt và Bảo Việt sẽ bảo lãnh theo đúng số tiền và quyền lợi quý khách hàng tham gia theo hợp đồng hoặc giấy chứng nhận.

Lưu ý:

 • Qúy khách hàng có thể phải đặt cọc theo quy định của bệnh viện
 • Bảo Việt chỉ bảo lãnh đối với các trường hợp thuộc phạm vi bảo hiểm
 • Nhập viện điều trị nội trú tức là nhập viện trên 24 tiếng và có giấy nhập viện, và điều trị ngoại trú
 • Luôn mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo lãnh khi nhập viện điều trị
 • Làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế và của nhân viên Bảo Việt (nếu có)

Các gói được cấp thẻ bảo lãnh này: Các gói bảo Việt An Gia khi tham gia từ gói bạch kim trở lên và có tham gia điều khoản ngoại trú, gói bảo hiểm sức khỏe dành cho công ty tổng phí từ trên 8.000.000đ/người/năm, gói bảo hiểm Intercare nếu tham gia ngoại trú,….

3/ Thẻ bảo lãnh viện phí màu đen (Thẻ VIP)

Khi quý khách hàng nhận được thẻ bảo lãnh màu đen này tức là quý khách hàng sẽ được bảo lãnh khi nhập viện điều trị nội trú trên 24 tiếng và điều trị ngoại trú (đi khám) đối với các bệnh viện có ký thỏa thuận liên kết, hợp tác với Bảo Hiểm Bảo Việt

Riêng thẻ này còn được bảo lãnh Vip tại các cơ sở bệnh viện liên kết hợp tác

Mẫu thẻ bảo lãnh VIP (màu đen) của bảo hiểm Bảo Việt
Mẫu thẻ bảo lãnh VIP (màu đen) của bảo hiểm Bảo Việt

Khi quý khách hàng nhập viện sẽ trình thẻ bảo lãnh và giấy tờ tùy thân ra cho bệnh viện và bệnh viện sẽ gửi yêu cầu bảo lãnh về cho Bảo Hiểm Bảo Việt và Bảo Việt sẽ bảo lãnh theo đúng số tiền và quyền lợi quý khách hàng tham gia theo hợp đồng hoặc giấy chứng nhận.

Lưu ý:

 • Qúy khách hàng có thể phải đặt cọc theo quy định của bệnh viện
 • Bảo Việt chỉ bảo lãnh đối với các trường hợp thuộc phạm vi bảo hiểm
 • Nhập viện điều trị nội trú tức là nhập viện trên 24 tiếng và có giấy nhập viện, và điều trị ngoại trú
 • Luôn mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo lãnh khi nhập viện điều trị
 • Làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế và của nhân viên Bảo Việt (nếu có)

Các gói được cấp thẻ bảo lãnh này: Các gói VIP như gói Bảo Việt Aetna Healthcare, gói Bảo Việt Intercare vùng cao,….

Và còn nhiều loại thẻ bảo lãnh viện phí nữa hiện tại ibaohiem sẽ giới thiệu 3 loại thẻ bảo lãnh viện phí của Bảo Hiểm Bảo Việt thường gặp nhất.

 

Liên hệ nhanh