BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

ibaohiem xin giới thiệu tới quý khách hàng thủ tục chi trả tiền bảo hiểm và bảo lãnh của gói bảo hiểm sức khỏe cao cấp này:

1/ Trường hợp ứng tiền trước, bồi thường sau:

Trường hợp Người được bảo hiểm khám và điều trị tại các cơ sở y tế hợp pháp không thuộc hệ thống bảo lãnh chi trảcủa chương trình, Người được bảo hiểm phải chi trả mọi chi phí điều trị, sau đó gửi hồ sơ cho BẢOVIỆT để chi trả phần chi phí thuộc phạm vi bảo hiểm.

2/ Thời hạn bồi thường

BẢOVIỆT có trách nhiệm giải quyết và chi trả tiền bảo hiểm trong thời hạn tối đa 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường đầy đủ và hợp lệ, cụ thể như sau:

 • Thời gian gửi thông báo nhận hồ sơ trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.
 • Thời gian gửi thông báo bổ sung hồ sơ trong vòng sáu (06) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.
 • Thời gian gửi thông báo bồi thường trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.
 • Thời gian chuyển khoản trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.
 • Thời gian yêu cầu hoàn trả hồ sơ trong trường hợp bị từ chối bồi thường là tối đa sáu mươi (60) ngày kể từ ngày BẢOVIỆT gửi thông báo.
 • Thời gian để BẢOVIỆT xác minh hồ sơ tối đa chín mươi (90) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.
 • Thời hạn để khách hàng bổ sung hồ sơ trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

3/ Thông tin chung về chi trả bảo hiểm

Tất cả các chứng từ và tài liệu mà BẢOVIỆT yêu cầu hỗ trợ cho việc chi trả bảo hiểm sẽ được cung cấp miễn phí cho BẢOVIỆT trước khi bất kỳ việc chi trả bảo hiểm nào được hoàn tất.

Trường hợp thiếu thông tin y tế/chứng từ y tế, Người được bảo hiểm phải có trách nhiệm bổ sung các thông tin/chứng từ y tế cần thiết và hợp lý phục vụ công tác giải quyết bồi thường cho BẢOVIỆT và BẢOVIỆT không phải chịu chi phí cho việc có thêm thông tin đó.

Tiền bảo hiểm sẽ được chỉ trả cho Người được bảo hiểm hoặc Người thụ hưởng/Người được ủy quyền hợp pháp theo đúng quy định của Pháp luật.

4/ Trường hợp bảo lãnh (áp dụng cho chương trình có dịch vụ bảo lãnh)

Trường hợp Người được bảo hiểm khám và điều trị tại các bệnh viện, phòng khám trong hệ thống bảo lãnh chi trả của chương trình, Người được bảo hiểm cần thực hiện những bước sau:

 • Xuất trình thẻ BaoViet InterCare và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, giấy khai sinh (nếu là Người được bảo hiểm dưới 15 tuổi) cho bệnh viện, phòng khám.
 • Kiểm tra giấy yêu cầu bồi thường mà bệnh viện, phòng khám cung cấp sau khi điều trị và ký tên để xác nhận việc điều trị của Người được bảo hiểm, đặt cọc theo quy định của bệnh viện/phòng khám (nếu có).
 • Chi trảcác chi phí trong bệnh viện không thuộc phạm vi bảo hiểm hoặc vượt quá mức trách nhiệm bảo hiểm.

Lưu ý:

 • Nếu bác sĩ chỉ định việc điều trị của Người được bảo hiểm được thực hiện tại khoa châm cứu, chỉnh hình, chữa bệnh bằng phương pháp nắn khớp xương, châm cứu, chữa theo phương pháp vi lượng đồng căn thì Người được bảo hiểm phải gửi kèm theo giấy chỉ định hoặc giấy giới thiệu của bác sĩ.
 • Nếu Người được bảo hiểm đã làm các xét nghiệm sinh hóa, và/hoặc chụp X-quang thì sẽ phải gửi kèm kết quả xét nghiệm trong hồ sơ yêu cầu bồi thường.
 • Nếu xét thấy hồ sơ yêu cầu bồi thường không có đầy đủ các chứng từ cần thiết, Bảo Việt hoặc bên quản lý hợp đồng có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin hoặc “Giấy yêu cầu bồi thường khác” để tiến hành giải quyết bồi thường đầy đủ và hợp lệ.
Thủ tục trả tiền bảo hiểm và bảo lãnh gói Bảo Việt Inter Care
Thủ tục trả tiền bảo hiểm và bảo lãnh gói Bảo Việt Inter Care

Chi tiết về gói bảo hiểm sức khỏe – Bảo Việt Intercare tại đây: Bảo Việt Intercare

Liên hệ nhanh