BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Bảo hiểm học sinh được duy trì và phát triển, góp phần tích cực  vào công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn Hà Nội. Theo thống kê vào năm học 2012 – 2013 công ty bảo hiểm Bảo Việt Hà Nội đã chi trả cho học sinh và giáo viên là 9,871 tỷ đồng. Tỷ kệ bồi thường cao tương đương với 73,18% tổng thu phí bảo hiểm, lĩnh vực này cạnh tranh gay gắt trên thị trường song vẫn mang lại hiệu quả nhất định.

tập đoàn bh BV

Số liệu năm 2012-2013 của công ty bảo hiểm Bảo Việt cho biết có đến 375.663 học sinh các cấp học đã nhận bảo hiểm. tỷ lệ lên đến 65% học sinh tham gia bảo hiểm. Riêng các quận huyện như Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Gia Lâm tỷ lệ tham gia trên 87%, các trường trung cấp, đại học, cao đẳng tỷ lệ tham gia là 87%.

Bảo hiểm Bảo Việt ngoài việc tuyên truyền, khuyến cáo phòng tránh tai nạn để hạn chế tổn thất, công ty có nhiều ưu đãi cho học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách. Công ty nhận bảo hiểm miễn phí cho toàn bộ học sinh sinh viên là con em đối tượng chính sách, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Giảm 50% phí bảo hiểm cho học sinh tàn tật, mồ côi, học sinh nghèo.

Bằng chứng cho thấy công ty bảo hiểm Bảo Việt đã chi trả bồi thường cho 9.409 vụ tai nạn của học sinh, giáo viên với số tiền bồi thường là 9,817 tỷ đồng. Trong đó có 4.035 vụ tai nạn, 5.344 vụ phẫu thuật nằm viện và 30 vụ tử vong.

Việc áp dụng bảo hiểm cũng như chính sách miễn giảm phí được thực hiện như một chính sách xã hội, góp phần tích cực vào phát triển sự nghiệp giáo dục.

Tỷ lệ bồi thường cao là một trong những khó khăn của các đơn vị thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm học sinh nhất là khi nghiệp vụ bảo hiểm học sinh đang chịu nhiều áp lực cạnh tranh với sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp trên thị trường.

Theo thống kê của công ty bảo hiểm Bảo Việt chó thấy tỷ lệ bồi thường chung, phí bảo hiểm đã thu là 73,18% tăng 1,96% so với năm học 2011-2012.

Chính sách bảo hiểm của Nhà Nước thường xuyên thay đổi, yêu cầu doanh nghiệp phải nhanh nhạy điều chỉnh quy định nội bộ nhằm đảm bảo triển khai tốt nhiệm vụ, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng và phù hợp với quy định của pháp luật. Tuy nhiên do làm tốt công tác đề phòng hạn chế tổn thất, đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo phòng tránh tai nạn, tỷ lệ tử vong do tai nạn, bệnh tật của học sinh đã giảm đáng kể. Năm học 2011-2012 số vụ tai nạn từ 47 vụ xuống còn 30 vụ vào năm 2012-2013.

Được sự đồng ý của Sở giáo dục đào tạo Hà Nội và các trường, công ty bảo hiểm Bảo hiểm Bảo Việt giữ nguyên lệ phí bảo hiểm song sẽ vận động phụ huynh tham gia mức bảo hiểm tối thiểu là 12 triệu đồng và tối đa là 25 triệu đồng, việc này sẽ giúp phụ huynh có thêm kinh phí để khắc phục khó khăn khi rủi ro không may xảy ra.

Liên hệ nhanh