BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Bảo hiểm Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) cổ phiếu BVH thu hút nhiều nhà đầu tư, tập đoàn Bảo Việt là công ty niêm yết có vốn hóa thị trường lớn, cổ phiếu BVH có vai trò dẫn dắt trong nhóm ngành tài chính bảo hiểm, thanh khoản cao và luôn thuộc trong danh mục sở hữu của các quỹ ETFs nước ngoài tại Việt Nam.

Vào năm 2016 tập đoàn bảo hiểm Bảo Việt hướng tới nhiệm vụ là phát huy sức mạnh tổng thể trên cơ sở khơi thông mọi nguồn lực. tăng cường hợp tác nội bộ trên toàn hệ thống Bảo Việt, hướng tới hoàn thành mục tiêu chiến lược kinh doanh 5 năm 2011-2015 của tập đoàn tài chính – bảo hiểm Bảo Việt tạo thế phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn năm 2016-2020.

Mã chứng khoản bảo hiểm bảo việt

Tháng 6 năm 2009 cổ phiếu Bảo Việt (BVH) đã được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn Bảo Việt cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện gồm bảo hiểm, ngân hàng, quản lý quỹ, chứng khoán và đầu tư. Vào thời điểm 31/12/2016 tập đoàn có tổng nguồn vốn chủ sở hữu là 13.687 tỷ đồng và là doanh nghiệp Nhà Nước đầu tiên thành công trong việc tìm kiếm cổ đông chiến lược nước ngoài với nhà đầu tư chiến lược công ty bảo hiểm nhân thọ Sumitomo của Nhật Bản chính thức sở hữu 18% của tập đoàn từ ngày 20/12/2012.

Tập đoàn Bảo Việt có trụ sở tại Hà Nội với hơn 200 chi nhánh và công ty thành viên trên khắp 63 tỉnh thành cả nước. Công ty Bảo Việt tự hào là công ty bảo hiểm đầu tiên thành lập tại Việt Nam. Vào lễ kỷ niệm 50 năm thành lập vào tháng 01/2015, Bảo Việt đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất. Bảo Việt cũng được tổ chức BVQI (Vương quốc Anh) cấp chứng chỉ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 từ tháng 8/2001 và ISO 9001:2008 vào năm 2009.

Bảo Việt liên tục đạt được những thành tích vượt trội, doanh thu, lợi nhuận và các khoản đóng góp ngân sách Nhà nước liên tục tăng, doanh thu phí bảo hiểm tăng bình quân trên 20% trong 5 năm qua.

Năm 2016 tổng doanh thu hợp nhất của toàn Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm Bảo Việt là 25.675 tỷ đồng, tăng trưởng 23,5% so với năm 2015; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 1.165 tỷ đồng.

Tài sản hợp nhất tại ngày 31/12/2016 đạt 72.996 tỷ đồng; Tổng nguồn vốn chủ sở hữu đạt 13.687 tỷ đồng.

Doanh thu của Tập đoàn Bảo Việt – Công ty Mẹ là 1.400 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ đạt 1.022 tỷ đồng, tăng trưởng 1,01% so với năm 2015, hoàn thành 100,1% kế hoạch năm 2016. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ của Công ty Mẹ đạt 16,5%, mức chi trả cổ tức là 15% trên mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu), tương ứng số tiền 1.021 tỷ đồng, bằng 92,43% lợi nhuận sau thuế; đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, quyền lợi cho khách hàng, nhà đầu tư và người lao động.

Lĩnh vực kinh doanh truyền thống là bảo hiểm đạt kết quả khả quan, tiếp tục khẳng định vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ với 23,1% thị phần; Doanh thu khai thác mới bảo hiểm nhân thọ đạt 1.873 tỷ đồng, tăng 1.2%. Các lĩnh vực kinh doanh khác như chứng khoán, quản lý quỹ, đầu tư, ngân hàng,… đạt được sự tăng trưởng ổn định, góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc để Bảo Việt tiếp tục triển khai định hướng phát triển trong giai đoạn 2015-2020.

 

Liên hệ nhanh