BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Bảo hiểm tai nạn Bảo Minh giúp bảo vệ bạn trước những rủi ro bất ngờ do tai nạn với nhiều hạn mức cũng như mức phí đóng khác nhau để bạn có thể thoải mái lựa chọn tùy thuộc vào nhu cầu cũng như khả năng tài chính của bản thân, gia đình và công ty. Gói Bảo hiểm tai nạn Bảo Minh có thể mua cho chính bản thân, người thân, công ty mua cho nhân viên,….Ngoài gói bảo hiểm tai nạn Bảo Minh thì IBAOHIEM còn cung cấp nhiều sản phẩm bảo hiểm tai nạn khác. Chi tiết xem tại đây: Bảo hiểm tai nạn

Về Bảo hiểm Bảo Minh

Tổng công ty cổ phần Bảo Minh được thành lập vào ngày 28/11/1994 với vốn điều lệ tính tới thời điểm hiện tại là 1.100 tỷ đồng. Mạng lưới hoạt động của Bảo Minh rộng khắp trên toàn nước. Bao gồm 62 công ty thành viên, 550 phòng giao dịch, 3.699 đại lý chuyên nghiệp.

Công ty hoạt động trên 4 lĩnh vực chính: Bảo hiểm phi nhân thọ, Tái bảo hiểm phi nhân thọ, Đầu tư tài chính và các hoạt động khác. Trong đó lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ vô cùng phát triển, được nhiều khách hàng tin dùng lựa chọn.

Về Bảo hiểm Bảo Minh

Chi tiết về bảo hiểm Bảo Minh xem tại đây: Giới thiệu Bảo hiểm Bảo Minh

cta-banner

BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ TƯ VẤN VIÊN GỌI LẠI CHO BẠN


Gửi thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong 2 phút

  Bảo hiểm tai nạn Bảo Minh

  Thông tin sản phẩm

  Phạm vi bảo hiểm

  Chết / thương tật thân thể do tai nạn.

  Phạm vi bảo hiểm mở rộng đối với trường hợp tai nạn, thương tật thân thể hoặc chết xảy ra do Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của nhân dân và tham gia chống các hành động phạm pháp.

  Biểu phí và quyền lợi

  Biểu phí

  Biểu phí bảo hiểm tai nạn Bảo Minh
  Biểu phí bảo hiểm tai nạn Bảo Minh (cá nhân)
  Biểu phí bảo hiểm tai nạn Bảo Minh (theo nhóm)

  Số tiền bảo hiểm được phân loại theo mức độ rủi ro. Bảo Minh phân loại rủi ro tai nạn thành các mức độ như sau:

  • Mức độ rủi ro 1: người làm nghề nghiệp không phải lao động chân tay hoặc bao gồm cả lao động chân tay nhưng không thường xuyên và lao động chân tay nhẹ.
  • Mức độ rủi ro 2: người làm nghề nghiệp mà công việc chủ yếu là lao động chân tay và những công việc có rủi ro cao hơn loại 1.
  • Mức độ rủi ro 3: người làm nghề nghiệp nguy hiểm dễ xảy ra tai nạn và không được quy định ở năm loại trên, cụ thể: thủy thủ, thuyền viên, công nhân làm việc trên giàn khoan dầu khí, công nhân làm việc trong hầm mỏ, thợ lặn….

  Lưu ý:

  • Đối với nhóm khách hàng chưa xác định hoặc có nhiều mức độ rủi ro khác nhau/hỗn hợp thì Bảo Minh áp dụng tỉ lệ phí bán hàng ở nhóm 1
  • Đối với nhóm lao động làm việc tại văn phòng có mức độ rủi ro rất thấp (thấp hơn mức độ rủi ro 1), khách hàng yêu cầu giảm phí thấp hơn mức quy định thì đơn vị gửi yêu cầu về Tổng công ty chào phí.
  • Phí bảo hiểm năm = Tỷ lệ phí bảo hiểm năm x Số tiền bảo hiểm

  Quyền lợi

  Quyền lợi của Người được bảo hiểm

  A. Chết và thương tật vĩnh viễn

  1. Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết/ thương tật tòan bộ vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: Bảo Minh trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.

  2. Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm nêu trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Bảo Minh ban hành kèm theo Quy tắc bảo hiểm này.

  3. Trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến thương tật bộ phận vĩnh viễn đã được trả tiền bảo hiểm, trong vòng một (01) năm kể từ ngày xảy ra tai nạn Người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của chính tai nạn đó, Bảo Minh sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó. Trong mọi trường hợp số tiền chi trả không được vượt quá số tiền bảo hiểm tham gia.

  B. Thương tật tạm thời

  1. Đối với số tiền bảo hiểm bằng hoặc dưới 20 (hai mươi) triệu đồng/người/vụ

  Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm nêu trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Bảo Minh ban hành kèm theo Quy tắc bảo hiểm này.

  2. Đối với số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng/người/vụ

  Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh trả toàn bộ các chi phí hợp lý phát sinh cho việc điều trị thương tật, bao gồm: dịch vụ xe cấp cứu (loại trừ bằng đường hàng không), tiền phẫu thuật, tiền khám, chi phí điều trị như: xét nghiệm, chiếu rọi hình ảnh, chụp phim, truyền dịch, truyền máu, ôxy, huyết thanh, tiền giường bệnh, tiền thuốc điều trị, viện phí… Tiền bồi dưỡng bằng 0,1% x số tiền bảo hiểm x số ngày điều trị, nhưng tối đa không vượt quá 180 ngày/ vụ tai nạn. Trong mọi trường hợp tổng số tiền chi trả không vượt tỷ lệ % thương tật trong Bảng ty lệ trả tiền bảo hiểm của Bảo Minh ban hành kèm theo quy tắc này.

  3. Bảo hiểm trùng và/ hoặc tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm:

  Trường hợp Người được bảo hiểm tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm tai nạn có số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng trên một Hợp đồng bảo hiểm.

  Trường hợp Người được bảo hiểm tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm tai nạn, khi phát sinh tai nạn thuộc trách nhiệm bảo hiểm. Bảo Minh sẽ trả quyền lợi về chi phí y tế phát sinh cho việc điều trị thương tật trên cơ sở của từng hợp đồng và số tiền chi trả được tính theo tỷ lệ giữa Số tiền bảo hiểm tham gia của từng hợp đồng trên tổng các hợp đồng bảo hiểm. Trong mọi trường hợp số tiền chi trả cho từng hợp đồng không vượt quá Số tiền bảo hiểm tham gia của từng hợp đồng bảo hiểm và tổng số tiền chi trả cho các Hợp đồng bảo hiểm tham gia không được vượt quá tổng chi phí điều trị thực tế cũng như không được vượt quá tổng số tiền bảo hiểm tham gia.

  C. Quyền lợi hưởng trợ cấp trong thời gian điều trị tai nạn:

  Bảo Minh chi trả cho người được bảo hiểm tiền trợ cấp do tai nạn thuộc trách nhiệm bảo hiểm, mức chi trả 01 ngày nằm viện được căn cứ theo Số tiền bảo hiểm mà Người được bảo hiểm đã lựa chọn. Tối đa không qúa 60 ngày nằm viện /năm bảo hiểm và không vượt quá số tiền trợ cấp được bảo hiểm

  Giải quyết hậu quả của tai nạn

  Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của Người được bảo hiểm hoặc điều trị thương tật thân thể không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ sở y tế/ bác sĩ điều trị trực tiếp thì Bảo Minh chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với loại thương tật tương tự ở người có sức khỏe bình thường được điều trị một cách hợp lý.

  Chi tiết quy tắc bảo hiểm tai nạn Bảo Minh xem tại đây: Quy tắc bảo hiểm tai nạn Bảo Minh

  cta-banner

  BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ TƯ VẤN VIÊN GỌI LẠI CHO BẠN


  Gửi thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong 2 phút

   Thủ tục trả tiền bảo hiểm

   Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm

   Khi yêu cầu Bảo Minh trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm và / hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho Bảo Minh các chứng từ sau đây:

   • 1. Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (mẫu của Bảo Minh).
   • 2. Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm, các Phụ lục nếu có (bản sao).
   • 3. Biên bản tai nạn/Bản tường trình tai nạn có xác nhận của: Chủ hợp đồng bảo hiểm/ cơ quan, chính quyền địa phương, công an, cảnh sát giao thông nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn.
   • – Đối với tai nạn giao thông: Cung cấp Bản tường trình tai nạn, trường hợp có cảnh sát giao thông lập biên bản, cần cung cấp biên bản tai nạn giao thông, Giấy đăng ký xe và Giấy phép lái xe hợp lệ (nếu là người trực tiếp lái xe) và các giấy tờ khác có liên quan…
   • – Tai nạn lao động: Cung cấp bản tai nạn lao động hoặc bản tường trình tai nạn có xác nhận của cơ quan/ công ty/ chính quyền. Nếu là tai nạn trong sinh họat cần có bản tường trình tai nạn có xác nhận của Chủ hợp đồng bảo hiểm hoặc cơ quan/ chính quyền địa phương và các giấy tờ khác có liên quan…
   • 4. Các chứng từ y tế: giấy ra viện, phiếu điều trị (trường hợp điều trị nội trú), phiếu mổ (trường hợp phẫu thuật), tiền viện phí, toa thuốc, hóa đơn… do người có thẩm quyền của cơ sở y tế ký, đóng dấu.
   • 5. Giấy chứng tử (trường hợp Người được bảo hiểm chết).
   • 6. Chứng từ chứng minh quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp Người được bảo hiểm chết).

   Trường hợp Người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp và tuân thủ quy định khác về việc nhận bồi thường thay do Bảo Minh ban hành. Chi tiết Quy tắc bảo hiểm tai nạn Bảo Minh

   Trả tiền bảo hiểm

   Tiền bảo hiểm được trả cho Người được bảo hiểm hoặc người được ủy quyền hợp pháp của Người được bảo hiểm. Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết thì người thừa kế hợp pháp được thay mặt Người được bảo hiểm nhận số tiền đó.

   Thời hạn thông báo sự kiện bảo hiểm và thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm

   Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải thông báo cho Bảo Minh bằng văn bản. Quá thời hạn trên, Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp sẽ bị khấu trừ 10% số tiền bồi thường hoặc Bảo Minh có quyền từ chối toàn bộ số tiền bồi thường trừ trường hợp bất khả kháng.

   Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm/ Giấy chứng nhận bảo hiểm là một (01) năm kể từ thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm,

   Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi đến Bảo Minh hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm. Quá thời hạn trên, Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp sẽ mất quyền yêu cầu trả tiền bảo hiểm trừ trường hợp bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác theo luật định.

   Xem thêm: Bảo hiểm tai nạn

   Tài liệu tham khảo

   1/ Quy tắc bảo hiểm tai nạn Bảo Minh

   2/ Hợp đồng mẫu

   3/ Giấy yêu cầu mẫu

   4/ Thông tư 329 BTC

   cta-banner

   BẠN CẦN TƯ VẤN? HÃY ĐỂ TƯ VẤN VIÊN GỌI LẠI CHO BẠN


   Gửi thông tin, tư vấn viên sẽ gọi lại trong 2 phút

    Tư vấn và thủ tục

    Sau khi quý khách hàng đã tìm hiểu về sản phẩm và quý khách hàng cần tư vấn hoặc liên hệ mua bảo hiểm tai nạn Bảo Minh, quý khách hàng vui lòng làm theo các cách sau đây:

    1/ Cách 1: Gọi điện hoặc nhắn tin đến số điện thoại hotline: 0966 490 888 – 02466 569 888 để nhân viên tư vấn và giải đáp các thắc mắc.

    2/ Cách 2: Gửi email yêu cầu tới hòm thư: kinhdoanh@ibaohiem.vn nội dung yêu cầu được tư vấn hoặc giải đáp. Lưu ý: quý khách hàng vui lòng để lại số điện thoại để tư vấn viên có thể liên hệ một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất.

    3/ Cách 3: Gửi tin nhắn Viber hoặc zalo qua số điện thoại: 0966 490 888 với nội dung là cần hỗ trợ hoặc tư vấn.

    Sau khi nhận được yêu cầu quý khách hàng tư vấn viên của IBAOHIEM sẽ liên hệ sớm nhất để hỗ trợ quý khách hàng.

     

     

    Liên hệ nhanh

     ...