BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Bảo hiểm Bảo Việt An Gia mang đến cho bạn 5 chương trình phù hợp với từng nhu cầu khác nhau của bạn và gia đình với các quyền lợi nổi bật như:

  • Thủ tục đơn giản, không yêu cầu khám sức khỏe trước khi đăng ký. Đối tượng bảo hiểm đa dạng.
  • Có nhiều chương trình để lựa chọn phù hợp với nhu cầu.
  • Nhiều quyền lợi bổ sung để hoàn thiện chương trình bảo hiểm như Điều trị Ngoại trú, bảo hiểm Tai nạn, bảo hiểm Sinh mạng, bảo hiểm Nha khoa, bảo hiểm Thai sản.
  • Tùy ý lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh (tự nguyện theo yêu cầu).
  • Tất cả các chương trình đều được bảo lãnh thanh toán nội trú và bảo lãnh ngoại trú nếu bạn chọn mua chương trình Bạch Kim hoặc Kim Cương có quyền lợi bổ sung ngoại trú tại các cơ sở có thỏa thuận với Bảo hiểm Bảo Việt.
  • Có nhiều cơ chế chính sách giảm phí bảo hiểm
  • Hệ thống bệnh viện liên kết, bảo lãnh rộng khắp

Tôi có thể lựa chọn bất kỳ bệnh viện nào để điều trị hay không? Trả lời: Có, bạn có thể lựa chọn bất kỳ bệnh viện nào mà bạn muốn với điều kiện bệnh viện đó phải có Giấy phép đăng ký kinh doanh và hoạt động hợp pháp theo quy định của luật pháp Việt Nam. Tuy nhiên bạn chỉ có thể hưởng dịch vụ bảo lãnh viện phí tại một số bệnh viện có thỏa thuận bảo lãnh viện phí với Bảo hiểm Bảo Việt.

Bảo hiểm sức khỏe gói công ty
Sản phẩm bảo hiểm Bảo Việt An Gia

 

Chi tiết về sản phẩm bảo hiểm sức khỏe – Bảo Việt An Gia tại đây: Bảo hiểm Bảo Việt An Gia

 

 

Liên hệ nhanh