BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Tài sản hữu hạn nhất trên thế gian chính là sức khỏe

16:30 21-10-2020

Một nhà kinh tế học từng nói: “Cơ thể của bạn là số 1 còn tiền bạc, danh vọng, … hay những thứ vật chất bên ngoài đều là số 0. Chỉ khi cơ thể khỏe mạnh, chúng ta mới tạo ra được vô số số 0 ở đằng sau.”