BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm không?

12:15 06-01-2020

Doanh nghiệp bảo hiểm hoàn toàn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm. Do đó, hợp đồng bảo hiểm được chấm dứt theo các trường hợp được quy định tại Điều 428 của Bộ luật dân sự 2015 và Điều 23 của Luật KDBH.