BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Có bắt buộc phải mua Bảo hiểm y tế không? Đây là một câu hỏi được rất nhiều người băn khoăn. Hôm nay, ibaohiem.vn sẽ giải đáp thắc mắc về câu hỏi trên nhé:

Bảo hiểm y tế có bắt buộc mua không, nên mua không?
Bảo hiểm y tế có bắt buộc mua không, nên mua không?
  1. Theo khoản 1, điều 2 của luật bảo hiểm y tê 2008, sửa đổi bổ sung năm 2014 có quy định về bảo hiểm y tế như sau:
  • Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe , không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện.

2. Cũng theo điều 12 của Luật này, quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

  • Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.

  • Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng;

d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  • Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước;

c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước;

d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng;

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

  • Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.

  • Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.”

Như vậy, có thể nói bảo hiểm y tế là bắt buộc tham gia với những đối tượng nêu trên, các đối tượng khác không thuộc các đối tượng trên có thể tham gia hoặc không trên tinh thần tự nguyện.

Tuy nhiên cũng phải nói rằng, việc tham gia bảo hiểm y tế không những giúp bản thân mình tiết kiệm một khoản tiền lớn khi khám chữa bệnh. Mà còn cùng xã hội giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, không đủ khả năng chi trả viện phí được chữa bệnh.

Chính vì vậy, mặc dù bảo hiểm y tế không bắt buộc cho mọi người dân Việt Nam. Tuy nhiên, việc tham gia bảo hiểm y tế là cần thiết cho mọi công dân Việt Nam. Vừa đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình, vừa giúp ích cho xã hội.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo gói bảo hiểm sức khỏe toàn diện của công ty bảo hiểm Bảo Việt với những dịch vụ chăm sóc y tế tốt nhất từ các bệnh viện tốt nhất cả nước.

Liên hệ nhanh