BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Bảo Việt Nhân thọ có loại trừ nghề nghiệp không?

15:00 04-02-2020

Không phải ai cũng có cơ hội được tham gia bảo hiểm nhân thọ. Sau khi gửi giấy yêu cầu lên các công ty bảo hiểm, giấy yêu cầu của khách hàng sẽ được tiếp nhận và đánh giá thông qua một số tiêu chí và điều kiện nhất định. Nếu đáp ứng được những điều kiện này và các yêu cầu khác (nếu có) do đơn vị bảo hiểm quy định thì khách hàng mới chính thức được tham gia bảo hiểm.