BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Lưu ý gì khi kê khai giấy yêu cầu bảo hiểm

15:00 05-02-2020

Không chỉ là một tờ khai báo thông thường, giấy yêu cầu bảo hiểm mà bên mua bảo hiểm gửi đến bên cung cấp bảo hiểm được xem là cơ sở quan trọng cho việc thẩm định khách hàng có đủ điều kiện để tham gia bảo hiểm nhân thọ hay không. Vậy nên, khi khai báo vào giấy yêu cầu bảo hiểm, khách hàng cần phải lưu ý những điều sau.