BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Những vụ bồi thường bảo hiểm lớn nhất thế giới

05:07 14-09-2018

Những vụ bồi thường bảo hiểm lớn nhất thế giới. Có những vụ mà tiền bồi thường bảo hiểm lên tới hàng trăm tỷ đô cho những rủi ro như thiên tai. Có thể nói, bảo hiểm đang giúp chúng ta giảm thiểu thiệt hại của những rủi ro có thể xảy ra trong cuộc sống.