BẢO HIỂM TRỰC TUYẾN

GIAO BẢO HIỂM TẬN NƠI TOÀN QUỐC

Bảo hiểm Nhân thọ hưu trí tự nguyện

11:16 02-01-2020

70% người cao tuổi vẫn phải làm việc kiếm sống trong khi họ rất dễ bị tổn thương với những rủi ro kinh tế, xã hội. Chính vì lẽ này, mà các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hữu trí tự nguyện đã ra đời nhằm đảm bảo cuộc sống con người khi đến tuổi nghỉ hưu.